Kierownik Kliniki: Dr hab. med. Jadwiga Nessler

|  HOME | KONTAKT |

O Klinice...

Klinika prowadzi kompleksową (nieiwazyjną i inwazyjną) diagnostykę i terapię różnych postaci klinicznych choroby niedokrwiennej serca.

Tematyka działalności naukowej jest ściśle związana z działalnością kliniczną i obejmuje takie zagadnienia jak: ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia ze szczególnym uwzględnieniem określania ryzyka nagłej śmierci sercowej, ostrej i przewlekłej niewydolność serca z uwzględnieniem zaburzeń neurohormonalnych, przyczyn utrat przytomności, zaburzeń funkcji śródbłonka naczyń, stresu oksydacyjnego, powikłań cukrzycy w układzie krążenia, leczenie opornych hipercholesterolemii.

W ciągu 1 roku w Klinice średnio jest hospitalizowanych około 1300 chorych.  Ponadto intensywnie działa Przychodnia Przykliniczna, która udziela rocznie około 9000 konsultacji specjalistycznych.

Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. (12) 614-22-28

 Copyright Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM

Uniwersytet Jagielloński Szpital Jana Pawła II